Välkommen!

Här hittar du fisket för alla!

Dessutom får du oförglömliga
fiskeupplevelser  i  fantastiska fiskevatten.

Fiske tillåtet 20230601 – 20230930

Klicka här och köp fiskekort Online

 Karta S-S

Storsaivis-Suobbat Fiskevårdsområde ligger vid lappmarksgränsen i sydligaste delen av Gällivare kommun i Lappland. 5 sjöar ingår i fiskevårdsområdet och du hittar dem längs med eller i närheten av väg 813. Se sida Fiskevårdsområde för mer information runt sjöarna som ingår i fiskevårdsområdet.