Fiskevårdsområde

Storsaivis-Suobbat Fiskevårdsområde ligger vid lappmarksgränsen i sydligaste delen av Gällivare kommun i Lappland.
5 sjöar ingår i fiskevårdsområdet och du hittar dem längs med eller i närheten av väg 813.

Storsaivis

Storsaivis (Stuor Saivets)
Sjön har en area på 2,83 kvadratkilometer och ligger 280 meter över havet. Avståndet från nordligaste änden till sydligaste änden är cirka 4,5 kilometer.
Sjön ingår i Kalixälvens vattenområde och avvattnas via en bäck till sjön Lillsaivis och vidare till Bönälven.
Här kan du fiska: Abborre, gädda, lake, sik, öring, röding.

Suobbat

Suobbat (Suppatsjaur)
Sjön har en area på 0,628 kvadratkilometer och ligger 283 meter över havet.
Avvattning sker söderut till Mieherjaure genom Vitåbäcken, som i sin tur rinner till Vitån i landskapet Norrbotten.
Här kan du fiska: Abborre, lake, harr, öring, röding.

Lillsaivis1

Lillsaivis (Unna Sájvva)
Sjön har en area på 0,541 kvadratkilometer och ligger 276 meter över havet. Vid sjön finns gamla samiska offerplatser, vilka grävts ut av arkeologen Gustaf Hallström år 1915. Avvattning sker genom Saivisbäcken, som avrinner norrut vid byn Lillsaivis.
Här kan du fiska: Abborre, gädda, sik

Mainekjaure

Mainekjaure (Májnekjávrre)
Sjön har en area på 0,169 kvadratkilometer och ligger 270 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Vitån.
Här kan du fiska: Abborre, gädda, sik.

Mieherjaure (Miehrjávrre)
Sjön har en area på 0,308 kvadratkilometer och ligger 268 meter över havet.
Här kan du fiska: Abborre, gädda.