Medlemmar

Medlemsavgift

Medlemsavgift ska erläggas årligen, senast 1 september .

Medlemsavgift för medlem är 200 SEK per år. Märk betalningen ”Medlem”

Årskort för anhörig till medlem är 200 SEK per år. Märk betalningen ”Anhörig” + namn på medlem.

Maka/Make/Barn under 15 år till medlem behöver ej lösa årskort.

Medlemmars och gästers barn under 15 år fiskar utan kostnad

Förtroendevalda

Ordförande: Stig Jönsson
tfn:

Vice ordförande: Marcus Nejdbom
tfn:
e-post:

Kassör: Susanne Kangas Kooy
tfn: +46 734 44 10 41
e-post: susannekangas@hotmail.com

Sekreterare: Kenneth Dådring
tfn: + 46 730 44 84 38
e-post: kenneth@dadring.se

Revisor: Arne Lindblom och Karina Karlsson

Fisketillsynspersoner: Kenneth Dådring

Viktiga datum:

2021-07-01 Nätfiske tillåtet 20220601-20221001
2022-07-08 Årsstämma (prel.datum)

Protokoll från ÅRSSTÄMMA

Protokoll från årsstämman finns from 23 juli 2022 hos:
Stig Jönsson (Storsaivis) och Susanne Kangas Kooy (Storsaivis)