Medlemmar

Medlemsavgift

Medlemsavgift ska erläggas årligen, senast 1 september .

Medlemsavgift för medlem är 200 SEK per år. Märk betalningen ”Medlem”

Årskort för anhörig till medlem är 200 SEK per år. Märk betalningen ”Anhörig” + namn på medlem.

Maka/Make/Barn under 15 år till medlem behöver ej lösa årskort.

Medlemmars och gästers barn under 15 år fiskar utan kostnad

Förtroendevalda

Ordförande: Stig Jönsson
tfn: 070 631 60 25

e-post: stig_jonsson_kottv1@hotmail.com

Vice ordförande: Marcus Nejdbom
tfn: 070 315 02 48
e-post:

Kassör: Susanne Kangas Kooy
tfn: +46 734 44 10 41
e-post: susannekangas@hotmail.com

Sekreterare: Helena Dådring
tfn: + 46 709 74 15 12
e-post: helena@haledit.se

Revisor: Arne Lindblom och Kjell Granström

Fisketillsynspersoner: Kenneth Dådring

Viktiga datum:

Suobbat:
Fiskeförbud norra sidan: 20231001-20240210
Fiskeförbud södra sidan 20231001-fiskepremiär 2025

Storsaivis:
Fiskeförbud 231001-20240210
Nätfiske tillåtet 230601-20230930

Protokoll från ÅRSSTÄMMA

Protokoll från årsstämman finns from 20 juli 2023 hos:
Kenneth Dådring (Storsaivis), Ludwig Öström (Suobbat) och
Ingela Öhman (Lillsaivis)