Fiskebestämmelserer

Du som fiskar i Storsaivis-Suobbat Fiskevårdsområde är skyldig att känna till gällande bestämmelser för områdets fiske.

 • För att fiska i Storsaivis-Suobbat Fiskevårdsområde krävs giltigt fiskekort. Kortet ska vara löst innan fisket påbörjas. www.ifiske.se eller klicka här 
  • Barn under 15 år får fiska utan kostnad
  • För gällande fiskekortspriser se fiskekort.se
 • Årsfiskekort gäller ett år framåt från inköpstillfället och gäller inte som medlemskap.
 • Dygns- och veckokorts giltighet framgår av angivet datum och klockslag på korten.
 • Årsfiske-, dygns- och veckokort gäller enbart för sportfiske.
 • Fiskevårdsområdets tillsynspersoner eller styrelseledamöter kan begära att få se giltigt
  fiskekort. Saknas giltigt fiskekort betraktas detta som olovligt fiske.
  Fiskevårdsområdets tillsynspersoner eller styrelseledamöter kan också begära att få se stängda och dolda utrymmen. Med stängda eller dolda utrymmen menas samtliga utrymmen där fisk kan förvaras. Om fiskaren/fiskekortsinnehavaren inte följer uppmaningen är fiskekortet förverkat. Fiskaren blir då avvisad och avstängd från allt fiske i Storsaivis-Suobbat Fiskevårdsområde. Avstängningens omfattning beslutas av styrelsen.

Gällande fiskeregler

 • Antalet ädelfisk som tas upp begränsas till 3 fiskar per dygn och fiskekort.
 • Ädelfisk storlek maste vara mellan 30cm och max 45cm.
 • Ej skadad ädelfisk som är mindre än 30 cm eller större ska släppas tillbaka i sjön.
 • Fiske med endast ett handspö per person är tillåtet.
 • Sport- och flugfiske är tillåtet med max 3 flugor.
 • Fiske från båt är tillåtet.
 • Fiske med mjärde är tillåtet året om.
 • Vid fiske med mjärde ska dock vara tydligt märkt med namn.
 • Totalförbud för fiske med Powerbite

Gäller för Suobbatsjön utöver gällande fiskeregler

 • Totalförbud för fiske med långrev, utterbräda och nät.

Gäller för Storsaivissjön utöver gällande fiskeregler

 • Tillåtet att fiska med utterbräda.
 • Totalförbud för fiske med långrev.
 • Tillåtet att för fysiskt närvarande medlemmar att fiska med nät dock max 4 nät per fastighet.
 • Nätfiske ska ske minst 100 meter från stranden.

Gäller för Lillsaivissjön utöver gällande fiskeregler

 • Tillåtet att fiska med utterbräda.
 • Tillåtet att fysiskt närvarande medlem fiskar med max 4 nät per fastighet/hushåll.

Gäller för Mainekjaure och Mieherjaure utöver gällande fiskeregler

 • Tillåtet att fiska med utterbräda.
 • Totalförbud för fiske med långrev och nät.